El passat 18 d’abril, la X4HPC va celebrar la seva 2n Comitè de Valorització, via Online, amb tots els representants de les Oficines de Transferència de Tecnologia de les 8 entitats de la Xarxa.

En aquesta reunió es van tractar temes d’interès per a la Xarxa:

Després de l’obertura de l’última convocatòria de nous membres, la Xarxa ha augmentat de 35 a 39 grups.

2nd Valorisation Committee,

Després de les sol·licituds rebudes per a l’avaluació pericial a la Convocatòria d’Estudis de PI 2024 i la Convocatòria de Suport a la Valorització i Spin off 2024, la dotació pressupostària analitzada i proposada per l’equip X4HPC ha estat aprovada per tots els membres del Comitè.

S’ha acordat un procés sistemàtic d’assignació del pressupost a les diferents tecnologies, establint un màxim per projecte i un punt de control/revisió periòdic amb els assessors amb l’objectiu de puntuar i classificar els projectes, per tal de decidir un go/no-go per anar a les fases posteriors.

Durant la reunió tots els membres van coincidir també en els esforços col·laboratius de totes les oficines de transferència per a la identificació de la cartera de tecnologies de l’X4HPC. Amb la idea d’aprofitar la presència de X4HPC a fires i congressos, com facilitador d’accés a empreses, plataformes de matchmaking, reptes empresarials i iniciatives d’innovació oberta.

Ha estat una sessió molt profitosa amb molta participació i aportacions interessants dels assistents.

La propera trobada de la X4HPC serà l’Assemblea General Anual que tindrà lloc el 22 d’octubre i reunirà tots els membres de la Xarxa.

Tornar Notícies