Mètode de processament del senyal

Generació d'histogrames i dispositiu i ús corresponents

Institució:

Institution

Grup d´investigació:

Sistemes d’Instrumentació i Computació

Investigador/s:

Oscar Alonso

Mètode de processament del senyal

Descripció:

Mètode de processament del senyal Generació d'histogrames i dispositiu i ús corresponents

Tipus d’actiu:

Servei

Categoria:

Life Sciences

Problema:

Algunes aplicacions, com el recompte de fotons únics relacionats amb el temps o l'hora d'arribada, entre d'altres, necessiten un processament digital complex que augmenta ràpidament quan afegim més detectors. La nostra solució proporciona un processament analògic que redueix el consum d'energia i la complexitat. Aquesta solució s'ha demostrat aquí DOI:10.1016/j.bios.2020.112074, és una aplicació biomèdica però pot ser útil en altres aplicacions

Solució:

La imatge de temps de vida de fluorescència (FLIM) sovint utilitza díodes d'allau d'un sol fotó (SPAD) com a detectors. Cada detector mesura el temps d'arribada dels fotons fluorescents. Normalment, el processament del senyal es fa amb electrònica digital. Tanmateix, quan s'utilitza un gran nombre d'SPAD (per exemple, una càmera de 192 x 128 píxels SPAD), el processament digital es fa complex i consumeix energia. Hem dissenyat un enfocament analògic per solucionar-ho, fa el processament amb molta menys potència que l'enfocament digital, la qual cosa permet dissenyar càmeres més grans i aprofitar que tenen un consum energètic baix, com col·locar la nostra electrònica en dispositius alimentats amb bateries (permet la teledetecció. ). Aquest és un exemple del que fem, però hi ha altres aplicacions on cal fer mesures similars, com en LIDAR

Àrees d'aplicació:

FLIM, recompte de fotons únics relacionat amb el temps, LIDAR, hora d'arribada

Novetat:

Molt menys consum d'energia que ens permet augmentar el nombre de detectors i ens permet utilitzar la nostra aplicació en configuracions remotes, ja que pot funcionar en dispositius amb bateria

Protecció:

Patent en fases nacionals als EUA, Espanya i Alemanya

Mercat objectiu:

Una empresa per a llicenciar la patent

Keywords:

Histograma, recompte de fotons, hora d'arribada, FLIM, LiDAR

TRL: 6

CRL: N/A

BRL: N/A

IPRL: N/A

TmRL: N/A

FRL: N/A

Més informació

Si vols saber més sobre aquest projecte no dubtis en contactar amb nosaltres

Contacta´ns