COMP Superscalar (COMPSs)

Models de programació basats en tasques capaços de paral·lelitzar aplicacions per a plataformes distribuïdes.

Institució:

Institution

Grup d´investigació:

Workflows and Distributed Computing

Investigador/s:

Rosa Maria Badia

COMP Superscalar (COMPSs)

Web:

https://compss-doc.readthedocs.io/en/stable/

Descripció:

A task-based programming models that is able to parallelize applications for distributed platforms.

Tipus d’actiu:

Servei

Categoria:

Computer Sciences

Problema:

Facilitar el desenvolupament d'aplicacions en plataformes paral·leles i distribuïdes.

Solució:

: PyCOMPSs/COMPSs paral·lelitza aplicacions a nivell de tasca. Les tasques s'anoten al codi i es genera un gràfic de dependència de la tasca en temps d'execució que expressa el potencial paral·lelisme de l'aplicació. El temps d'execució de COMPS s'encarrega de totes les decisions de programació i transferència de dades per orquestrar l'execució de l'aplicació. El sistema admet l'execució en grans clústers (superordinadors), núvols, entorns de punta a núvol i clústers gestionats per contenidors.

Àrees d'aplicació:

Els COMPS s'han aplicat per implementar casos d'ús proporcionats per diferents comunitats en disciplines diverses com la biomedicina, l'enginyeria, la biodiversitat, la química, l'astrofísica, les finances, les telecomunicacions, la fabricació i les ciències de la terra.

Novetat:

En els PyCOMPS/COMPS, s'han afegit molts aspectes nous al sistema en els darrers anys: per exemple, el suport per a processadors heterogenis, el suport per gestionar excepcions i errors, el suport per al continu edge-to-cloud, el suport per a fluxos de dades, etc.

Protecció:

Open source (apache v2).

Mercat objectiu:

Qualsevol interessat en utilitzar les nostres tecnologies

Keywords:

Workflows, parallel computing, distributed computing, HPC+AI convergence, machine learning.

TRL: 7

CRL: N/A

BRL: N/A

IPRL: N/A

TmRL: N/A

FRL: N/A

Més informació

Si vols saber més sobre aquest projecte no dubtis en contactar amb nosaltres

Contacta´ns